webpasaule.eu
Jaunumi interneta pasaulē

Biznesa attīstība lietojot loģistiku. September 5, 2015

Sonora.lv - starptautiskie kravu pārvadājumiNemaz tik daudz cilvēku nezinās to, ar ko nodarbojas loģistikas speciālisti, bet šo vārdu gan ir kaut kur padzirdējuši. Pēc definīcijas tas ir notikumu kopa, kas pēc iespējas labākā veidā veicina preces nonākšanu no rūpnīcas līdz patērētājam. Nav nemaz tik viegli ražot patēriņa preci un pēc tam to aizgādāt uz pārdošanas vietām, jo ir vajadzīgs izpētīt to, kā tas ir darāms visērtāk visām iesaistītajām pusēm. Kravu pārvadājumi, transporta pakalpojumi, konteineru pārvaldīšana, noliktavas pakalpojumi un daudzi citi šiem līdzīgi procesi, katrs ir saistāmi ar loģistiku. Saprotams, ka neiespējami darboties bez cilvēkresursiem pat loģistikā un šos cilvēkus dēvē par loģistikas speciālistiem, kuri izveido ātrāko un lētāko veidu, kā prece nonāk pie sava patērētāja. Loģistika ir viens no tiem līdzekļiem, ar kuru līdzdalību mūsdienu ekonomikā, ražotājs nodrošina augstu konkurētspēju tirgū un sekmīgi virza savu biznesu. Loģistika mūsdienās ietver var teikt visas sfēras un nozares kādas vien varam iztēloties, ja temats būs ap preces izveidi kā arī ceļu pie sava īpašnieka.

Loģistika, tās veidi un eksperti.

Lai vieglāk būtu saprast to, kas īsti ir loģistika, varam versiju – loģistikas ekspertam ir jānodrošina tas, lai daudzas saistošās lietas ir uz vietas pareizajā vietā un laikā, īstajā daudzumā un arī par piemērotāko izcenojumu. Tas nozīmē, ka speciālists ir zinošs gan par kravas transportlīdzekļiem, noliktavām, transporta pakalpojumiem gan pa sauszemi, gan jūras ceļos. Loģistikai vienmēr ir dažādi darbības virzieni, kas nodrošina nepieciešamo darbību izpildi, tā, lai beigu iznākums varētu būt vērtējams pozitīvā gaismā:
• Iepirkšanas loģistika – regulē visu noteikto izejvielu piegādāšanu pie ražotāja produkta izstrādei;
• Ražošanas loģistika – regulē visu, kas saistīts ar ražošanu – tehnoloģiskā procesa plānošanu, organizēšanu, koordinē un regulē dažādas darbības, lai tiktu apmierinātas patērētāja iegribas un izpildītu ražotāja nodomus;
• Sadales loģistika – virza gatavo preci līdz patērētājam;
• Servisa loģistika – rūpējas par un ap pakalpojumiem, kas apmierina pircēja vēlmes pirms kā arī pēc preces iegādes.

Kas nodrošina loģistikas darbību?

Loģistikas lietpratējs ir tikai viena maza daļiņa no visa loģistikas procesa. Lai prece sekmīgi no ražotāja nokļūtu līdz īpašniekam, tiek lietoti vairāki servisi, kas palīdz tam notikt. Pasūtījumu apstrādāšana, to izpilde, transportēšana un pārvadāšana, noliktavas pakalpojumi un dažādu tamlīdzīgu norišu ir loģistikas procesa sastāvdaļa. Kā piemēru varam minēt – transportēšana uz Angliju prasīs gan finansu līdzekļus un dažādus citus resursus, lai tiktu izmantots jūras transports, kas liek loģistikas speciālistam atrast visus veidus kā to īstenot pēc iespējas izdevīgāk.

Var būt vairāki veidi, kādā veidā ražotājs spēj veikt visus aktuālos loģistikas procesus, tā, lai saražotais sekmīgi sasniegtu savu lietotāju – izmantojot loģistikas uzņēmumus vai arī radot savā uzņēmumā loģistikas nodaļu. Preču vai produktu aizvešana, kā piemēram, uz Angliju, būs aktuāla allaž, tā pat kā kravu pārvadājumi Latvijā un citās Eiropas valstīs.


Categories: Uncategorized