webpasaule.eu
Jaunumi interneta pasaulē

Reklāma – pagātne uz mūsdienas August 13, 2015

Līdz ar iespiedrakstu izveidošanos 15. un 16. gadsimtā sāka parādīties drukātā reklāma, vēl gadsimtu vēlāk reklāma bija jau ierasta lieta avīzēs un mēnešrakstos. 19. gadsimtā tika izveidotas pirmās reklāmas aģentūras, kas nodarbojās ar reklāmlaukumu tirgošanu presē, un 20. gadsimtā tās jau klientu vietā radīja reklāmas saturu un koncepciju. Par reklāmu tādā izpratnē, kādu to redzam mūsdienās, var runāt sākot no 20. gadsimta vidus, kad radās pirmie patērētāju vajadzību pētījumi. Tika noskaidrots, kādi produkti un pakalpojumi cilvēkiem ir nepieciešami un tie arī piedāvāti. Nedaudz vēlāk reklāma kļuva par to, kas veido patērētāja vajadzības. Mārketinga pasākumus veica vēl pirms preces ražošanas, radot cilvēkos apziņu, ka tieši tas viņiem būs vajadzīgs, būs labāks par esošo preci. Patērētāju un to grupu izpēte sāka ieņemt ļoti nozīmīgu lomu, jo apkopotā informācija izrādījās panākumu atslēga.

Read more…

Comments Off on Reklāma – pagātne uz mūsdienas