webpasaule.eu
Jaunumi interneta pasaulē

TIER dalījums September 25, 2014

datu-centriDatu centra sertifikācija atbilstoši kādam no Tier sertifikācijas līmeņiem ir apliecinājums datu centra atbilstībai visiem augstākajiem pašmāju un starptautiskajiem drošības un kvalitātes standartiem. Starptautiskā institūcija Uptime Institute, kuras pieredzējušie profesionāļi ir speciālisti datu centru izstrādē un tehniskajās specifikācijās, apmācot šajā jomā kolēģus visā pasaulē, izstrādājusi pati savu datu centru drošības standartu – Tier sertifikāciju. Uptime Institute izstrādātā klasifikācija ir pagaidām vienīgais mūsdienās pieejamais datu centru drošuma līmeņa salīdzināšanas veids un sertificēšanas iespēja. Sertifikācija ir apliecinājums datu centra kvalitātei un atbilstībai visām mūsdienu prasībām, jo sertifikācijas gaitā tiek veikts speciāls datu centra audits vairākos tā izstrādes posmos, tādējādi apliecinot datu centra īpašnieka un būvētāja mērķtiecību, kompetenci un atbildību, lai atbilstu visiem labākajiem pašmāju un starptautiskajiem datu centru standartiem.

Veicot speciālu auditu, datu centrs tiek sertificēts vairākos tā izstrādes posmos. Vispirms tiek sertificēts datu centra tehniskais projekts vēl dokumentācijas līmenī, bet jau vēlāk, kad datu centrs atbilstoši izbūvētajam projektam uzbūvēts, tiek pārbaudīta datu centra darbība un attiecīgi piešķirts sertifikāts jau gatavajam datu centram. Tier sertifikācija sastāv no četriem līmeņiem – Tier 1 datu centrs, Tier 2 datu centrs, Tier 3 datu centrs un Tier 4 datu centrs –, no kuriem pirmais ir salīdzinoši viszemākajām drošības prasībām atbilstošs, bet ceturtais – visdrošākais, bet tai pašā laikā arī izmaksu ziņā dārgākais. Mūsdienu prasībām pilnībā atbilstošs ir arī Tier 3 sertifikācijas līmenis, kas nodrošina ļoti labu drošības līmeni, bet prasa salīdzinoši mazākas izmaksas nekā Tier 4 līmenis. Būtiskākās atšķirības starp Tier sertifikācijas līmeņiem ir drošības pakāpe un resursu rezervēšana, lai nodrošinātu datu centra nepārtrauktu darbību. Tiek ņemti vērā, piemēram, tādi faktori kā rezerves elektropadeve, ugunsdrošība, telpu izturība pret ārējās vides iedarbību un citi.  Jo lielāka ir datu centra darbībai nepieciešamo resursu dublēšana, jo mazāks būs iespējamais vidējais dīkstāves laiks kādu iemeslu dēļ un jo augstāks būs sertifikācijas līmenis. Piemēram, Tier 1 datu centrs paredz dīkstāves laiku, kas ir ilgāks par 24 stundām gada laikā, savukārt augstāka sertifikācijas līmeņa datu centru pieļaujamais darbības pārtraukuma laiks var būt tikai nepilna stunda.

Lai saņemtu datu centra sertifikātu, kas apliecina atbilstību kādam no Tier līmeņiem, ir ne tikai jāizstrādā kvalitatīvs projekts, bet arī jāpierāda ekspertiem, ka izstrādātais projekts patiešām ir pilnībā atbilstošs vēlamajam sertifikācijas līmenim. Jo augstāks ir Tier sertifikācijas līmenis, jo vairāk kritēriju tiek pārbaudīti sertifikācijas procesā, sākot no datu centra tehniskā projekta un izbūves gaitas, līdz pat datu centra darbības kontrolei noteiktā laika posmā. Ja šajā auditā netiek konstatētas būtiskas problēmas, datu centrs tiek sertificēts atbilstoši kādam no līmeņiem atkarībā no konkrētā klienta iepriekš izteiktās vēlmes datu centra sertifikācijai.